Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2014

mixtura
2695 8a1e 500
Reposted bymglistyporanekxwyczesanagitaraxlubisztosukounicornsforeverfreedomloverundoneeZoonk11nekharapomidorekladywithoutheartimbrykkomorraxmartiiduszelentarieoversensitiveIzzy721Monasiwastedtimepaasiakpatynawhimkarmelooveeromantycznoscprettydamngoodhighhopesinherownwayagta13butterfliesintummynot-about-angels98idontbitecametruezimnafuzjachceblantao5ranowszystkowporzadkuWhiltiernaune-raconteusenadelleincompletarudenkofakefriendsdualistycznieFalkakosover-landredheadladyFate46itemizeniskowojasmine-girlmbodct57somebunnyadelajdaanielewskaeffacedruleyourmindpudddingpeudechance3landofmagicjadzkaBucketHeadasdhopelandicianshafireawayinsteadmyteatimesouundmahsheedczooslovapikkumyyesperaCzekoladkaaasistermorphinetuleleworldinmyfocusballetdancerjillianjeanneehedahelovesweetslithiumowamrsquietpomaranczowyzeszytohinnocenceSmerfMarudalovekillsslowlybutterfly-and-cowzapominaniepytumWonderWoman13relationshitlornaaoutstarzakazaneextractmayroseonebreathsierraleonearrependimentokissedbyfireohmydeerpomidorowaaedhellfuckmysoulcatchdimomenthydrospherechceuciecazazelmoda24157marvelaxmarvelaxblubramarcinmarcinszyszka016nayantaracapehorndreamlikeamoonaknatazsHypothermiabumblebeedragonsloveranotherwaytodieosakikosmatapillsgreymousewtfknobsinsomniahumanstorymellyGkasiakkyszzbutterfly-effectcukrowabolifuck-offlopushkalemkovewerkacholerkakrybusgreenrosekerkunkajkakajkarysiaurszulllaBloodEvevoiceinsilencesplitpersonalityryniaknevertimelessshitsurikiniekktobuildahomeniceshotkandyzowaneowocedrunkmetalgirlneverwhereno-rushsunakohepimahakaolittleburnkoteckeawakenMistaakeeskcyquacongrevevongoogenTopielicaso-soembraceZakochanabezsercaadelajdablueberry77maniamaniaYumeNoaOhSnapgladtobenot
mixtura

"Później kąciki jej ust obniżają się i dostrzegam przez moment wyraz rozpaczy w jej zamglonych oczach, zanim znów przybierze maskę radości."

mixtura

"Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna."

— Biały oleander
mixtura
2497 409e
mixtura

"Chcę zostać skrzywdzona. Fizycznie .Wypadek samochodowy, cokolwiek. Chcę uzyskać rany prez które wyląduje w szpitalu, żeby sprawdzić, czy ktoś przyjdzie, aby upewnić się, że ze mną w porządku. I będę udawać, że śpie lub umieram, tak w przypadku gdy ktoś rzeczywiście przyszedł. Siadali na brzegu łóżka, płacząc, i mówić mi wszystko. Chcę usłyszeć wszystko, co kiedykolwiek myśleli o mnie, jak się naprawdę czują, jeśli przepraszam za co kolwiek. Chcę tylko poznać prawdę. Chcę wiedzieć, kto naprawdę się o mnie troszczy."

mixtura
2165 7f44
Reposted bypomidorekgefuhlvollvanitaasgreyheartrikita
mixtura
2161 de0b
Reposted bypomidorek pomidorek
mixtura
Nie tęsknimy za ludźmi. Tęsknimy za wspomnieniami związanymi z Nimi
Reposted bypomidorek pomidorek
mixtura
2026 7e25
Reposted bycellistkalicequeencerseismalldreamgirlpanafaxdouxsouvenirssabvelqz
mixtura
2022 a96c
Reposted byarcomegzpomidorek
mixtura

"Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać."

— Karol Irzykowski
mixtura
1795 a6da
Reposted byarcomegzbonitas
mixtura
0263 7e4f

October 18 2014

mixtura
Są też oso­by bar­dzo „jak na­leży”. Spo­tykając się z ni­mi, py­tamy: „Wszystko w porządku?” One od­po­wiadają: „W porządku”. Nie mogą po­wie­dzieć nic więcej, po­nieważ są więźniami sa­mych siebie i społeczne­go jarzma. Nie mogą wy­powie­dzieć cier­pienia, które je du­si i łamie. A my przechodzi­my, nie zauważamy ich spoj­rzeń – świateł alar­mo­wych, nie słyszy­my ciszy ich krzy­ku, nie dos­trze­gamy na­wet, że na ba­romet­rze ich ser­ca wskazówka zat­rzy­mała się na kre­seczce „burza”.
— Tim Guénard
Reposted bywosqjchigo
mixtura
Jes­tem zbyt bied­ny, żeby mieć pra­wo płakać. Nie mam pra­wa do luk­su­su wy­rażania bólu. Mo­je łzy nie mają pra­wa by­tu. Nie mają pra­wa się po­kazy­wać. Dla­tego udaję, że nie cier­pię, ble­fuję. Za­mykam ślu­zy mo­jego ser­ca, zbior­ni­ki moich łez. Wal­czę o to, żeby nie płakać. Kłuje mnie w no­sie, chwy­ta za gardło i du­si w pier­siach. Ale działa. 
— Tim Guénard
mixtura
“- Co się robi, kiedy człowiek zaczyna się bać, że wszyscy go zostawią?
- Trzeba się postarać, żeby zostali.
- A jeśli to niemożliwe albo nie umie się tego zrobić? (…)
- Należy ich uprzedzić i samemu uciec, żeby nie trzeba było patrzeć, jak odchodzą.
— Jodi Picoult – Świadectwo prawdy
Reposted frombeatkazz beatkazz viamrrrrrrrrr mrrrrrrrrr
mixtura
Chodzi o to, że mu­si coś is­tnieć! Ja­kaś gra­nica, za którą nie wol­no przejść, za którą przes­ta­je się być sobą. 
— Zofia Nałkowska
mixtura
Lubię wady i czuję się bardziej komfortowo w obencości osób, które je posiadają. Ja jestem w całości złożony z wad mocno ściśniętych dobrymi intencjami
— Augusten Burroughs
mixtura
Wpadłam w moją wewnętrzną histerię. Nie krzyczałam, nie płakałam głośno, nie biegałam i nie wyrywałam sobie włosów z głowy. Po prostu w jednej chwili coś we mnie stłukło się i przyrosłam do chodnika, nie mogąc zrobić kroku do przodu.
— znalezione
Reposted fromweightless weightless viaheks heks
mixtura

Ona zawsze ma takie spojrzenie, jakby chciała zabić. Dopóki się nie uśmiechnie

— -
Reposted fromnastiez nastiez viaheks heks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl